Creëer en automatiseer uw klantreizen

Met Dynamics 365 for Marketing kunnen verschillende processen ingericht worden om interactief contact met klanten te houden en op gemakkelijke wijze inzichten te krijgen in welke marketinginteracties hebben plaatsgevonden.

Er kan hierbij gedacht worden aan het verzenden van nieuwsbrieven, het registreren van ingevulde formulieren en het bijhouden van registraties voor evenementen. Met deze elementen kunnen uitgebreide, geautomatiseerde klantreizen ingericht worden waarmee u contactpersonen door een volledig automatisch proces kunt leiden.

Segmenten & abonnementslijsten
Elk marketingproces in Microsoft Dynamics 365 begint met het opstellen van de juiste doelgroep. Hiervoor kunnen zowel Segmenten als Abonnementslijsten gebruikt worden.
Met Segmenten is het mogelijk om op basis van vastgelegde informatie in Dynamics 365, of op basis van eerdere marketing interacties, een groep gebruikers te selecteren. Denk hier bijvoorbeeld aan selecties op basis van een voorkeurstaal, van een specifieke regio, of alleen contactpersonen die in een specifieke industrie werken. Heeft een contactpersoon eerder een specifieke mail ontvangen, zijn ze aangemeld voor een event, of hebben ze in een marketingformulier vastgelegd geïnteresseerd te zijn in specifieke onderwerpen? Ook deze marketinginteracties kunnen gebruikt worden om uw Segment zo gedetailleerd als u maar wilt toe te spitsen.

Verder kunnen contactpersonen zich ook zelf gemakkelijk in- en uitschrijven voor specifieke nieuwsbrieven. Hiervoor worden abonnementslijsten gebruikt. Op een formulier wat in een mailing getoond wordt, of op uw website wordt geïntegreerd, kunnen contactpersonen gemakkelijk aan- en afvinken wat ze wel en niet willen ontvangen, of kunnen ze zich volledig afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal. Op deze wijze kunnen de contactpersonen zelf afstemmen wat ze wel en niet verstuurd krijgen.

 

Klantreizen (Customer Journey)
Met een klantreis is het vervolgens mogelijk om het gekozen segment door een proces heen te leiden. In de simpelste vorm is dit bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief naar een gekozen segment of abonnementslijst. In uitgebreidere klantreizen kunnen er vervolgstappen in dit proces toegevoegd worden.

Dit proces kan zo uitgebreid uitgewerkt worden als maar nodig is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van specifieke interacties een contactpersoon een andere weg in te laten slaan in de klantreis. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden een bedankmailtje alleen te sturen naar mensen die een specifiek formulier hebben ingevuld. Of misschien moeten contactpersonen die zich inschrijven voor een evenement meer informatie verstuurd krijgen een week voordat het plaatsvindt.

E-mail
De e-mails die in een klantreis worden verstuurd, kunnen volledig afgestemd worden op een huisstijl en op bekende persoonlijke gegevens van de ontvanger. Met een intuïtieve editor kunnen emailtemplates opgesteld worden die aansluiten op een huisstijl, en kunnen verschillende content blokken gemakkelijk toegevoegd worden. Om de mails ook persoonlijker te maken kan dynamische content gebruikt worden, zodat bijvoorbeeld de juiste aanspreekvorm voor een specifiek contactpersoon gebruikt kan worden.

Formulieren
Naast het aanschrijven van een vooraf vastgestelde doelgroep, kan er ook voor gekozen worden om de klantreis te starten vanuit een formulier. Een marketingformulier kan op dezelfde gemakkelijke wijze vormgegeven worden als een email, en wordt gebruikt om contactpersonen gegevens te laten opgeven. Zo kunnen contactpersonen zich bijvoorbeeld gemakkelijk inschrijven voor een nieuwbrief of event op een formulier dat op de Dynamics-portal of op een website is geïntegreerd.

Als een contactpersoon een formulier invult, wordt hij/zij aangemaakt als contactpersoon in Microsoft Dynamics 365, of worden de gegevens bijgewerkt als het emailadres al bekend is. Ook kan dus op deze wijze dus een klantreis gestart worden, zodat er bijvoorbeeld een bedankmailtje wordt gestuurd naar iedereen die een formulier indient.

 

Events
Tenslotte is het ook mogelijk om evenementen bij te houden met Dynamics 365 for Marketing. Met een marketingformulier kunnen mensen zich bijvoorbeeld gemakkelijk inschrijven, met een klantreis kan er vervolgens aanvullende informatie en/of een reminder verstuurd worden, en op het evenement zelf kan alle informatie bijgehouden worden die betrekking heeft tot het evenement zelf.

Inzichten
De inzichten die Dynamics 365 genereert op basis van marketingcontent, maakt gebruik van hoe alle marketingonderdelen aan elkaar verbonden zijn. Zo heeft u in een oogopslag inzicht in welke formulieren een contactpersoon ontvangen heeft, welke e-mails hij/zij ontvangen heeft, en of er registraties voor evenementen zijn vastgelegd.
Ook is het mogelijk om bij alle klantreizen, formulieren, e-mails en evenementen precies te zien wie wat ontvangen heeft, wie zich heeft in- of uitgeschreven, en welke interacties er verder hebben plaatsgevonden met die contactpersonen.

Op deze manier is het dus gemakkelijk mogelijk om met Dynamics 365 for Marketing uw content precies af te stemmen op je doelgroep, om duidelijk inzicht te krijgen in hoe content ontvangen wordt, en zo een goede interactie met contactpersonen te houden.

 

Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig geworden naar Dynamics 365 for Marketing of wilt u meer weten? Neem contact op met Diederik voor een vrijblijvende demo of aanvullende informatie.