Mailchimp Connector

 Mailchimp connector

Als u gebruikt maakt van Mailchimp voor het versturen van e-mailcampagnes kunt u hiervoor de Mailchimp variant gebruiken van de Pixelzebra Marketing Connector.

Net zoals bij de door ons ontwikkelde Spotler connector biedt de Mailchimp connector ook vele voordelen voor het versturen van e-mails. In Mailchimp kunt u snel en eenvoudig e-mail templates aanmaken. Deze e-mail templates kunnen vervolgens gebruikt worden in marketing campagnes.

Synchronisatie
Mailchimp beheert alle contacten in wat zij noemen Audiences. Een Mailchimp Audience kan eenvoudig gesynchroniseerd worden met contacten uit Dynamics 365 op basis van permissies. Opt-ins en opt-outs in permissies in Dynamics 365 worden meteen doorgegeven aan de contacten van de gekoppelde Audience in Mailchimp.

Segmenteren
Verder segmenteren in Mailchimp? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om tags te koppelen aan de contacten in Mailchimp. De Pixelzebra connector maakt het mogelijk om deze tags automatisch te koppelen op basis van Dynamics 365 data.

Afmeldingen
Wanneer iemand geen e-mails meer wil ontvangen en dit met een unsubscribe op de e-mail aan geeft, wordt dit ook meteen aangepast in Dynamics 365. Het contact krijgt in Dynamics 365 dan automatisch een opt-out.

Volledig automatische emails
Met de Pixelzebra connector kan Mailchimp op basis van het ontstaan van data in Dynamics 365 volledig automatisch een e-mail versturen. Campagne gestuurde e-mails noemen we dit. Voorbeelden zijn het versturen van een registratie e-mail als er een case wordt aangemaakt, of een automatische update als de case naar een volgende status gaat. Kortom mogelijkheden genoeg.