NOC*NSF is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Negentig landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 13 geassocieerden) zijn aangesloten bij NOC*NSF en vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters. NOC*NSF is een faciliterende organisatie die mede zorg draagt voor een gezond en sterk Nederland.

Voor het onderdeel NOC*NSF Academie voor Sportkader hebben wij de Evenementenmodule van Dynamics 365 for Marketing in aangepaste vorm mogen implementeren. De Academie voor Sportkader richt zich op het organiseren van scholingen (ook namens sommige sportbonden) voor heel sportminnend Nederland. Het bestaande systeem waarmee gewerkt werd voldeed niet meer aan de wensen en zou bovendien op korte termijn niet meer ondersteund worden. Binnen NOC*NSF zijn ze al bekend met het gebruik van Dynamics 365 dus de implementatie van de eigen versie van Dynamics 365 for Marketing was een logische stap. Met onze implementatie maken we het mogelijk om via Dynamics 365 scholingen aan te maken en te publiceren, zodat deelnemers zich hier via een externe website voor kunnen inschrijven. Deze inschrijvingen stromen ook Dynamics 365 in, zodat alle communicatie richting de deelnemers nu via Dynamics 365 verloopt.

Onze ervaring leert dat een succesvolle CRM-implementatie altijd moet aansluiten op de doelstellingen. Deze doelstellingen bepalen wij altijd gezamenlijk om ook het juiste draagvlak te krijgen binnen de organisatie. Inmiddels heeft NOC*NSF het oude systeem volledig verlaten en draait Academie voor Sportkader volledig via Dynamics 365. De flexibiliteit van Dynamics 365 stelt Academie voor Sportkader in staat om snel in te spelen op veranderende omstandigheden (zoals bijvoorbeeld bij het coronavirus) bij het organiseren van scholingen.

Bij de implementatie hebben wij nauw samengewerkt met een andere partner waar NOC*NSF mee samenwerkt. Het is namelijk belangrijk dat de juiste data over en weer gestuurd kan worden, dit hebben wij gerealiseerd. Hierbij hebben wij geprobeerd om NOC*NSF zoveel mogelijk te ontlasten door zoveel mogelijk direct te communiceren met hun andere partner. Een mooi project waarbij wij bij elke oplevering onze klant inspiratie geven voor aanvullende mogelijkheden.

 

De flexibiliteit van Dynamics 365 stelt Academie voor Sportkader in staat om snel in te spelen op veranderende omstandigheden bij het organiseren van scholingen.

Wilt u meer weten over Dynamics 365 for Marketing?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op

Ja, ik wil meer weten!

Vul jouw gegevens in en wij nemen contact met jou op!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.